این ویدئو نحوه فعال و غیرفعال کردن شناسه تماس گیرنده را در تلفن بی سیم پاناسونیک شرح می دهد.

مراحل انجام کار

  • ابتدا دکمه منو را انتخاب کنید. (MENU)
  • دکمه # و بعد از آن عدد ۱۶۲ را وارد نمایید.
  • بوسیله کلیدهای بالا و پایین ↑↓ با انتخاب on کالرآیدی را فعال و با Off کالرآیدی را غیر فعال می شود.(Talking CID)
  • پس از آن save را برای ذخیره کردن انتخاب کنید .
  • در مرحله بعد با انتخاب Handset ، کالرآیدی را بر روی گوشی و با انتخاب Base unit ،کالر آیدی را بر روی واحد پایه تلفن تنظیم می شود.
  • در نهایت برای خارج شدن از محیط دکمه off را انتخاب نمایید.

این ویدیو، برای مدل های ، مدل های KX-TG4031، KX-TG4032، KX- KX-TG4031, KX-TG4032, KX-TG4033, KX-TG4034, KX-TG4731, KX-TG4732, KX-TG4733, KX-TG4734, KX-TG4771, KX-TG4772, KX-TG6642, KX-TG6643, KX-TG7732, KX-TG7733 استفاده می شود.