در این ویدئو ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه تعداد زنگ قبل از رفتن روی پیغام گیر را در تلفن های بی سیم پاناسونیک ۲۰۱۴ تنظیم کنیم.

مراحل انجام کار

  • ابتدا دکمه منو را انتخاب کنید. (MENU)
  • دکمه # و بعد از آن عدد ۲۱۱ را  وارد نمایید.
  • در مرحله ۳ ، بوسیله کلیدهای بالا و پایین ↓↑ تعداد زنگ را انتخاب کنید . با انتخاب تعداد زنگ می توانید مشخص کنید بعد از چند بار زنگ خوردن ، تلفن بر روی پیغام گیر قرار بگیرد.

محافظ تلفنی:

زمانی که پیام جدید ضبط شده است، بعد از پایان دومین زنگ پاسخ بده.

زمانی که هیچ پیام جدیدی نداریم، بعد از پایان پنجمین زنگ پاسخ بده .


  • و در آخر پایین سمت راست ، کلید save برای ذخیره را انتخاب کنید .
  • برای خارج شدن از محیط دکمه off  را انتخاب نمایید.

این روش ، برای مدل های KX-TGC222، KX-TGC223، KX-TGD220، KX-TGD222، KX-TGD223، KX-TGD224، KX-TGE242، KX-TGE243، KX-TGE262 / 263، KX-TGH223، KX-TGH262، ُُKX-TGH263، KX-TG433، KXTG465K، KX-PRS120، KX-PRW120 ، KX-PRW130، KX-PRX120، KX-PRL262، KX-PRD262، KX-TGF34 استفاده می شود.