این راهنما به شما نشان می‌دهد که چگونه بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک KX-TGE23 ، را جایگزین کنید.

 

  • ابتدا باتری را از گوشی خارج کنید.

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23 -تصویر ۱

 

  • برای برداشتن باتری، قاب پشت جلد را از جایی که نشان داده شده به سمت پایین تلفن بکشید.

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23 -تصویر ۲

 

  • قسمت بالای باتری را طبق شکل به سمت خود بکشید تا آن را از گوشی خارج کنید.

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23 -تصویر ۳

نمایندگی تلفن پاناسونیک غرب تهرانستارخان نرسیده به چهارراه خسرو پاساژ برلیان طبقه همکف پلاک۲۸۰۹۱۲۲۳۸۹۰۶۴۴۴۲۱۹۷۲۷

 

  • دو پیچ پایین تلفن را باز کنید.

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23 -تصویر ۴

 

  • مطابق شکل با استفاده از یک گوه، پشت جلد را از قسمت جلوی تلفن جدا کنید.

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23 -تصویر ۵

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23 -تصویر ۶

 

  • سه پیچ روی تخته مدار را باز کنید تا آن را از تلفن خارج کنید.

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23 -تصویر ۷

 

  • برای خارج کردن مدار از قاب پشتی، همزمان آن را به سمت بالا و قاب را به سمت پایین بکشید.

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23 -تصویر ۸ برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23 -تصویر ۹

 

  • صفحه کلید را به آسانی بردارید و جایگزین کنید.

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23 -تصویر ۱۰

 

  • بلندگو گوشی را از نقطه پایداری آن در جلوی دستگاه جدا کنید، مراقب باشید بلندگو از دستگاه جدا نشود.

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23 -تصویر ۱۱

 

  • لحیم کاری را بر روی نقاط تماس شروع کنید؛ اگر به درستی گرم شود، و تماس‌ها به اندازه کافی شل باشد بلندگو می‌تواند به راحتی برداشته شود و بلندگوی جدید جایگزین شود.

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23 -تصویر ۱۲