جستجو کن...

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی پشت گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک

مهدی صفاپور - آبان ۲۳, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

این راهنما به شما نشان می‌دهد که چگونه بلندگوی پشت را روی گوشی تلفن بی سیم خود جایگزین کنید.

برداشتن و جایگزین کردن باتری تلفن بی سیم پاناسونیک

مهدی صفاپور - آبان ۲۳, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

این راهنما به شما نحوه برداشتن و جایگزین کردن باتری در گوشی تلفن های بی سیم را نشان می‌دهد.

برداشتن و جایگزین کردن پورت تلفن پایه اصلی تلفن مدل KX-TGE23

مهدی صفاپور - آبان ۲۳, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

این راهنما به شما جایگزینی پورت تلفن که محل اتصال خط تلفن است را نشان می‌دهد.

برداشتن و جایگزین کردن پورت پاور پایه اصلی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGE23

مهدی صفاپور - آبان ۲۳, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

این راهنما به شما جایگزینی پورت پاور که پایگاه اولیه شارژ دستگاه است را نشان می‌دهد.

تعویض و مونتاژ پایه اصلی تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGE23

مهدی صفاپور - آبان ۲۳, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

این راهنما به شما جایگزینی پایگاه اصلی دستگاه تلفن بیسیم پاناسونیک را نشان می‌دهد.

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی روی گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGE23

مهدی صفاپور - آبان ۲۳, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

این راهنما به شما نشان می‌دهد که چگونه بلندگوی روی گوشی تلفن پاناسونیک KX-TGE23 را جایگزین کنید.

برداشتن و جایگزین کردن بلندگوی پشت گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23

مهدی صفاپور - آبان ۲۳, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

این راهنما به شما نشان می‌دهد که چگونه بلندگوی پشت را روی گوشی تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE23 جایگزین کنید.

برداشتن و جایگزین کردن صفحه کلید تلفن بی سیم پاناسونیک

مهدی صفاپور - آبان ۲۳, ۱۳۹۶ - 2 دیدگاه

این راهنما به شما نشان می‌دهد که چگونه صفحه کلید را روی گوشی تلفن بی سیم خود جایگزین کنید.